TFO Algemeen

Het Twents Fanfare Orkest musciseert inmiddels ruim 80 jaar in Hengelo en omgeving.

Het doel van het Twents Fanfare Orkest is om met veel plezier samen muziek te maken.

Het streven is dan ook om leerlingen zo snel mogelijk in het B-orkest mee te laten spelen, zodat het gevoel voor samen spelen al vroeg wordt ontwikkeld.

Een instrument wordt gratis in bruikleen gegeven. De basisbeginselen worden door eigen leden bijgebracht. Daarna kan er tegen een sterk gereduceerd tarief muzieklessen worden gevolgd op de Hengelose muziekschool.

Naast het geven van concerten wordt oa. muzikale medewerking verleend bij Sinterklaasintochten; Sint Maarten en de intocht van de Avondvierdaagse.

Verder zijn een aantal leden actief in de kapel. Deze treedt met name tijdens enkele Hollandmarkten in Duitsland op.

INTERESSE:

Een ieder die zich aangesproken voelt en lid wil worden is van harte welkom op maandagavond in het Excelsiorhuis aan de Geerdinksweg 40. De slagwerkgroep repeteert van 18.45 tot 20.00 uur. Het orkest repeteert van 20.00 tot 22.00 uur.

Het B-orkest repeteert om de 14 dagen van 19.30 tot 20.00 uur.

Iedereen die ons wil boeken voor muzikale medewerking bij een gebeurtenis of evenement kan via het Contactformulier contact opnemen met onze secretaris. Ook is het mogelijk om op maandagavond tijdens onze repetitie binnen te lopen om afspraken met een bestuurslid te maken.

VAN HARTE WELKOM!

Comments are closed.