B-orkest

Sinds 2009 is het Twent Fanfare Orkest uitgebreid met een B-orkest. Zodra een leerling de basis van het bespelen van een instrument onder de knie heeft kan deze meespelen in het B-orkest.

Het B-orkest staat onder leiding van Marja Pol en het speelt naast de concerten van TFO ook op speciaal georganiseerde concerten.

Daarnaast worden ook andere activiteiten voor deze groep georganiseerd.

Een dag samen naar het pretpark of een kamp weekend worden altijd goed bezocht. Ook wordt er aandacht besteed aan de feestdagen zoals Sinterklaas; Kerst en “Eier-ettn” in de week voor Pasen.